top of page
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Nhà hàng Zumwhere trân trọng sự quan tâm và niềm tin mà quý khách hàng dành cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và sử dụng nó một cách cẩn thận và an toàn. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

1. Thu thập thông tin:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách khi quý khách tương tác với chúng tôi qua mạng xã hội hoặc trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin về địa chỉ.

2. Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho quý khách, liên lạc với quý khách và cải thiện trải nghiệm của quý khách tại nhà hàng Zumwhere của chúng tôi.

 

3. Bảo vệ thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin đó khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy.

 

4. Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

 

5. Quyền lợi của quý khách:

Quý khách có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

 

6. Liên hệ:

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại trang web của chúng tôi để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

bottom of page